Έχετε ηλεκτρονική κάρτα ποδηλάτου;ΝΑΙ, έχω ηλεκτρονική κάρτα ποδηλάτου
και θέλω να ελέγχω τον λογαριασμό μου online.


ΟΧΙ, δεν έχω ηλεκτρονική κάρτα ποδηλάτου